ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463

สายตรงนายก


ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
502
เดือนที่แล้ว
796
ปีนี้
502
ปีที่แล้ว
6,598
ทั้งหมด
9,110
ไอพี ของคุณ
3.95.139.100


แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

เปลี่ยนเป็น 039-513461 

            039-513462

หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน

             039-513463

04 ธันวาคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

เปลี่ยนเป็น 039-513461 

            039-513462

หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน

             039-513463

04 ธันวาคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

เปลี่ยนเป็น 039-513461 

            039-513462

หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน

             039-513463

04 ธันวาคม 2562

04 พฤศจิกายน 2562

04 พฤศจิกายน 2562

21 มิถุนายน 2562

          ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรับสมัครคนพิการ อายุระหว่าง15-40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 6 ประเภท ได้แก่ 

1. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

3. ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม

4. ความพิการทางสติปัญญา

5. ความพิการทางการเรียนรู้

6. ความพิการทางออทิสติกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ

          เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1.หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 2.หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ 3.หลักสูตรช่างเย็บหนัง 4.หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

(สำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3))

           โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมและขอใบสมัคร ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โทร 039-673073 หรือ กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 02 462 5008 ต่อ 103

 

21 มิถุนายน 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์...การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในด้านต่างๆ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท, ผู้ที่มาชำระภาษีประเภทต่างๆ, ผู้ที่เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกับ อบต.สะตอ,ผู้ปกครองที่รับเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด ฯลฯ สามารถทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th /go/eit/lxbhdq และทาง QR code smilesmilewink

01 พฤษภาคม 2562

            ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๑ (คลองสะตอ) รพ.สต.ตำบลสะตอ รพ.สต.บ้านคลองปุก โรงเรียนสะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนวัดตาพลาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. OTOS อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอ เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในห้วงระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด (สนามหลวง)

30 เมษายน 2562

24 มกราคม 2562

24 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มารับบริการด้านต่างๆ จาก อบต.สะตอ ร่วมทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.สะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนแบบสำรวจผู้มีส่วนไ้ด้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตามช่องทาง ดังนี้คือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/lxbhdq smilelaughingsmilelaughing

13 พฤศจิกายน 2561

28 กันยายน 2561


    จิตอาสาเดิม (ผู้ที่มีบัตรจิตอาสาแล้ว) – พร้อมกัน ในวันที่ 28 ส.ค.61 เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ตราด การแต่งกาย เสื้อเหลือง+ผ้าพันคอ+หมวก+บัตรฯ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด

    จิตอาสาใหม่ – พร้อมกัน เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อบจ.ตราด การแต่งกาย ชุดสุภาพสีเหลือง รองเท้าหุ้มส้น งดแต่งชุดยีนส์ (พร้อมรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสา) ลงทะเบียนถึงเวลา 16.30 น.
ในวันที่ 28 ส.ค.61 ตำบลประณีต ตำบลแสนตุ้ง
ในวันที่ 29 ส.ค.61 ตำบลเขาสมิง ตำบลท่าโสม ตำบลสะตอ
ในวันที่ 30 ส.ค.61 ตำบลทุ่งนนทรี ตำบลวังตะเคียน ตำบลเทพนิมิต

 

28 สิงหาคม 2561

20 กรกฎาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)