ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463

สายตรงนายก


ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
684
เดือนที่แล้ว
1,083
ปีนี้
8,423
ปีที่แล้ว
6,598
ทั้งหมด
17,031
ไอพี ของคุณ
3.210.201.170


ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของ อบต.สะตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
02 กันยายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
02 กันยายน 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ( Tambon Smart Team),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
02 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 28 กันยายน 63,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
02 กันยายน 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
07 กรกฎาคม 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น นามะขาม-วังห้าง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36017) (เข้าร่วมโครงการ CoST),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
01 กรกฎาคม 2563

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ อบต. สะตอ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

แบบวัดความรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

15 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

เปลี่ยนเป็น 039-513461 

            039-513462

หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน

             039-513463

04 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

เปลี่ยนเป็น 039-513461 

            039-513462

หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน

             039-513463

04 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

เปลี่ยนเป็น 039-513461 

            039-513462

หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน

             039-513463

04 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

04 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

04 พฤศจิกายน 2562

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

ฐานข้อมูลหมู่บ้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพตำบลสะตอ

05 กรกฎาคม 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
21 มิถุนายน 2562

การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

          ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรับสมัครคนพิการ อายุระหว่าง15-40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 6 ประเภท ได้แก่ 

1. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

3. ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม

4. ความพิการทางสติปัญญา

5. ความพิการทางการเรียนรู้

6. ความพิการทางออทิสติกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ

          เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1.หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 2.หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ 3.หลักสูตรช่างเย็บหนัง 4.หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

(สำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3))

           โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมและขอใบสมัคร ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โทร 039-673073 หรือ กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 02 462 5008 ต่อ 103

 

21 มิถุนายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)