ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-673071-2 โทรสาร (แฟกซ์) 039-673073
สายตรงนายกประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
3
เดือนนี้
92
เดือนที่แล้ว
238
ปีนี้
459
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
460
ไอพี ของคุณ
54.80.140.29


อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

นางสาวอริญรดา สิงห์เขาภุ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายวรเทพ ยาวส่ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวณภษร เกตุหิรัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศิมาพร จันทร์วงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวพิยะดา บำรุงญาติ
นักจัดการงานทั่วไป


นายวิศณุพงษ์ ภูเดช
นักการภารโรง​


นายธงชัย แสนบาล
พนักงานดับเพลิง​


นางสาวปณิดา พิมพ์ปราบ
ผู้ช่วยนักทรัพย์ยากรบุคคล


นางสาวสุพรรณี อารีวงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุพัตรา เครือน้ำคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุภาณี การสมพิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายคนก จุลสิงห์
พนักงานขับรถยนต์


นายไพฑูรย์ จุลสิงห์
พนักงานขับรถยน์


นายจำเริญ สีดี
คนงานประจำรถขยะ


นายประสิทธิ์ สายสิญจน์
คนงานประจำรถขยะ