ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463

สายตรงนายก


ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
104
เดือนที่แล้ว
916
ปีนี้
1,896
ปีที่แล้ว
10,362
ทั้งหมด
20,866
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น นามะขาม-วังห้าง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36017) (เข้าร่วมโครงการ CoST)

โครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ 1 บ้านตาพลาย (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

สัญญาเลขที่ 281/2563  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โดย นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง(ผู้ว่าจ้าง) ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตราด กรมพัฒนาธุนกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่  เลขที่ 484 หมู่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยนางสาวกิตติยา อาจหาญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ 7 มกราคม 2542 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (ผู้รับจ้าง)   โครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ 1 บ้านตาพลาย (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) มีขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,300 เมตร  สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 120 วัน  ประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 2 ปี 


 
22 กรกฎาคม 2563