ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463

สายตรงนายก


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
591
เดือนที่แล้ว
1,042
ปีนี้
3,425
ปีที่แล้ว
10,362
ทั้งหมด
22,395
ไอพี ของคุณ
3.236.228.250
งานขุดลอกเปิดทางน้ำ คลองอีแรง ม.7 ลอกมาด้านนึงแล้วชนหูระบายน้ำอ่างทุ่งช้างตาย ม9,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
31 มีนาคม 2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระบอก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
08 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
28 ธันวาคม 2563

ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ณ ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านคลองปุก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
09 ตุลาคม 2563

ขอขอบคุณ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

ขอขอบพระคุณ คุณทู  วิสุทธิแพทย์  และครอบครัวที่ได้อนุเคราะห์บริจากหีบบรรจุศพ  เพื่อนำไปช่วยเหลือญาติ  ผู้เสียชีวิตในตำบลสะตอ

18 สิงหาคม 2563

ภารกิจวันนี้เสร็จสิ้น ท่านนายอำเภอเขาสมิง ลงมอบถุงยังชีพให้กับบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม และบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่คอยดูแลชาวบ้านมารับมอบ และชุดของหลวงปู่พุทธอิสระ จากนครปฐม ที่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
17 สิงหาคม 2563

12 สิงหาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ ในช่วงพิธีเช้า ณ อำเภอเขาสมิง

13 สิงหาคม 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น นามะขาม-วังห้าง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36017) (เข้าร่วมโครงการ CoST),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

โครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ 1 บ้านตาพลาย (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

สัญญาเลขที่ 281/2563  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โดย นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง(ผู้ว่าจ้าง) ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตราด กรมพัฒนาธุนกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่  เลขที่ 484 หมู่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยนางสาวกิตติยา อาจหาญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ 7 มกราคม 2542 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (ผู้รับจ้าง)   โครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ 1 บ้านตาพลาย (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) มีขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,300 เมตร  สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 120 วัน  ประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 2 ปี 

22 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา วันสมเด็จพระนารายณ์ เกี่ยวกับตลาดนัดและชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
11 กรกฎาคม 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36002)  ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36002) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

29 มิถุนายน 2563

กิจกรรมงานกีฬา สะตอคัพครั้งที่ 20 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ต.สะตอ ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

ร่วมประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชน

ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

24 มกราคม 2563

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี2563 

11 มกราคม 2563

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

กิจกรรม "ปันยิ้มผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ "

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมาบใหญ่ ม.2 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด

04 ธันวาคม 2562

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

กิจกรรมสนับสนุนปรับปรุงบ้านและสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ

(บ้านนางสอน สุริยา และบ้านนายสาย สวาสนา ม.6 ต.สะตอ)

27 กันยายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (45 รายการ)