ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463                                                                                         วิสัยทัศน์ (Vision) : โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีสุข


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,310
เดือนที่แล้ว
1,537
ปีนี้
4,364
ปีที่แล้ว
17,740
ทั้งหมด
55,000
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236
1
 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
31 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลสะตอ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ตำบลสะตอ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
31 มกราคม 2566

ด้วยสำนักปลัดได้จัดทำการประกาศเจตนารมย์ของนายก อบต.สะตอ เเจ้งให้ จนท.ทุกคนทราบ เเละถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมตรี เกี่ยวกับเเผนการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริตฯ ในการไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
26 มกราคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สะตอ ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สะตอ ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน สำหรับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทาง QR CODE ที่กำหนดนี้

23 มกราคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ได้มาใช้บริการด้านต่างๆจาก อบต.สะตอ ในปี 2566 ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ได้มาใช้บริการด้านต่างๆจาก อบต.สะตอ ในปี 2566 ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงาน สำหรับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทาง QR CODE ที่กำหนดนี้

23 มกราคม 2566

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 คณะผู้บริหาร อบต.สะตอ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.สะตอ ทุกท่าน ขอบารมีอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยดลบันดาลให้ประชาชนตำบลสะตอ มีความสุข ปลอดโรคปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2566  “Happy New Year 2023”,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
03 มกราคม 2566

การเพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
17 ตุลาคม 2565

การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
19 กันยายน 2565

สำนักงาน ประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดตราด ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการไกล่เกลี่ยการฟ้องคดี  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา20ตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

.

16 กันยายน 2565

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อบต.สะตอ ขอเผยแพร่พระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

พระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
18 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
03 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนของ อบต.สะตอ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
01 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ และชาวบ้านตำบลสะตอได้ ร่วมใจกันปิดกั้นฝายแก่งนาเหลี่ยมโดยการทำฝายในครั้งนี้เพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง เพื่อชุมชนจะได้มีน้ำใช้ตลอดในช่วงหน้าแล้งนี้,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ และชาวบ้านตำบลสะตอได้ ร่วมใจกันปิดกั้นฝายแก่งนาเหลี่ยมโดยการทำฝายในครั้งนี้เพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง เพื่อชุมชนจะได้มีน้ำใช้ตลอดในช่วงหน้าแล้งนี้
09 ธันวาคม 2564

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (63 รายการ)