ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463                                                                                         วิสัยทัศน์ (Vision) : โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีสุข


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,801
เดือนที่แล้ว
2,168
ปีนี้
16,922
ปีที่แล้ว
17,740
ทั้งหมด
67,558
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
1
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
08 กันยายน 2566

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
30 สิงหาคม 2566

เปิดรับสมัครเยาวชนอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์เส้นทางสีเขียวสัมผัสการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon "STGs YOUTH CAMP",องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
04 สิงหาคม 2566

มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
04 สิงหาคม 2566

ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
30 มิถุนายน 2566

แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
27 มิถุนายน 2566

ฐานข้อมูลพืชสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
27 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
04 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
30 มีนาคม 2566

 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
31 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลสะตอ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ตำบลสะตอ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
31 มกราคม 2566

ด้วยสำนักปลัดได้จัดทำการประกาศเจตนารมย์ของนายก อบต.สะตอ เเจ้งให้ จนท.ทุกคนทราบ เเละถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมตรี เกี่ยวกับเเผนการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริตฯ ในการไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
26 มกราคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สะตอ ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สะตอ ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน สำหรับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทาง QR CODE ที่กำหนดนี้

23 มกราคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ได้มาใช้บริการด้านต่างๆจาก อบต.สะตอ ในปี 2566 ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ได้มาใช้บริการด้านต่างๆจาก อบต.สะตอ ในปี 2566 ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงาน สำหรับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทาง QR CODE ที่กำหนดนี้

23 มกราคม 2566

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 คณะผู้บริหาร อบต.สะตอ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.สะตอ ทุกท่าน ขอบารมีอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยดลบันดาลให้ประชาชนตำบลสะตอ มีความสุข ปลอดโรคปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2566  “Happy New Year 2023”,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
03 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (76 รายการ)