ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463                                                                                         วิสัยทัศน์ (Vision) : โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีสุข


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
1,856
เดือนที่แล้ว
1,856
ปีนี้
8,869
ปีที่แล้ว
17,740
ทั้งหมด
59,505
ไอพี ของคุณ
34.204.166.236
5
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารงานของท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (โควิด19 ก็ยังต้องควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
21 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางวิทยาลัยชุมชนตราดได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ความรู้และต่อยอดอาชีพ ภายในจังหวัด และได้เชิญประชาชนในจังหวัดที่มีความรู้ในอาชีพต่างๆเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยทางตำบลสะตอ ได้เชิญ นายพยงค์ เงินประเสริฐ ประธานชมรมผู้สูงอายุ และมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องสมุนไพรไทยในครั้งนี้ด้วย

07 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน โดยวิทยาลัยชุมชนตราด,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน ให้กับประชาชนในตำบลสะตอ

25 มิถุนายน 2564

เข้าร่วมสอบถามข้อมูลครอบครัวผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส โดย พมจ.ตราดและอบต.สะตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 บ้านพักเด็กจ.ตราด สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดตราดร่วมกับองคืการบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้ลงพื้นที่ลงตรวจสอบครอบครัวยากจน เพื่อนำข้อมูลไปช่วยเหลือในการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

23 มิถุนายน 2564

งานขุดลอกเปิดทางน้ำ คลองอีแรง ม.7 ลอกมาด้านนึงแล้วชนหูระบายน้ำอ่างทุ่งช้างตาย ม9,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
31 มีนาคม 2564

กิจกรรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

วันที่25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้จัดกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ประดยชน์ต่างๆในครัวเรือน โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ 

25 มีนาคม 2564

จัดอบรมเรื่องการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

วันที่ 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดอบรมเรื่องการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

25 มีนาคม 2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระบอก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
08 มีนาคม 2564

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลสะตอ โดยวิทยาลัยชุมชนตราด,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

วันที่25 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่สนใจ จำนวน 30 คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอได้ให้ความร่วมมือ โดยใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ในการจัดให้ความรู้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วย

25 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุต.สะตอ ปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด ได้มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่ลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน ต.สะตอ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายชม เยาวหัษ และนางแดง จันเขตต์

22 มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอเข้าร่วมสอบถามข้อมูลครอบครัวเด็กยากจนร่วมกับบ้านพักเด็กจ.ตราด,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

วันที่ 22 มกราคม 2564 บ้านพักเด็กจังหวัดตราดรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครอบครัวเด็กที่มีความยากไร้และต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้การช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

22 มกราคม 2564

การให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

29 ตุลาคม 2563

กิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความผูกพันธ์ในครอบครัว วันแม่แห่งชาติ ปี 62,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
12 สิงหาคม 2562

|< << 1 2 3 45

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 5  (73 รายการ)