ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463                                                                                         วิสัยทัศน์ (Vision) : โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีสุข


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,801
เดือนที่แล้ว
2,168
ปีนี้
16,922
ปีที่แล้ว
17,740
ทั้งหมด
67,558
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
1
กองสาธารณสุขฯ อบต.สะตอ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านเคสไข้เลือดออก ม.5 บริหารงานโดยท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
23 สิงหาคม 2566

กิจกรรม Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
16 สิงหาคม 2566

กิจกรรม Big Cleaning Day บริหารงานโดยท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
10 สิงหาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สะตอ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านเคสไข้เลือดออก บริหารงานโดยท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
18 กรกฎาคม 2566

การประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ราษฎรขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ราษฎรขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โดยมีนายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ทำการตอบรับและรายงานข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของตำบล

01 มิถุนายน 2566

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดวงษ์พัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านรื่นรมย์สามัคคี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบไป เเละได้แสดงความรัก และความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่เคารพของครอบครัวและของตำบลสะตอ

18 เมษายน 2566

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย นำเด็กทำกิจกรรม ก่อเจดีย์ทราย และสรงน้ำพระเนื่องใน วันสงกรานต์ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปุก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
12 เมษายน 2566

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 ณ วรรณา โฮมสเตย์ จันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้าง จำนวน 37 คน

02 มีนาคม 2566

ประชาคมหมู่บ้านการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อการจัดทำ /ปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ที่ทำการหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลสะตอและการดำเนินการขอมติจากที่ประชุมเพื่อขอใช้พื้นที่ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20 มกราคม 2566

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
09 ธันวาคม 2565

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อผสมเกสรพืชและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่า,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เดินทางมาราชการในเขตพื้นที่ตำบลสะตอ เพื่อมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยที่บ้านถูกไฟไหม้โดยได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกับได้เข้าเยือมชมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อผสมเกสรพืชและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ และได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผึ้งชันโรงที่สามารถช่วยผสมเกสรพืชได้ดีทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้มี นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 ราย

07 ธันวาคม 2565

ท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี โรงเรียนบ้านหนองบัว,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
02 ธันวาคม 2565

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวงษ์พัฒนาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
02 ธันวาคม 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ บริหารงานโดยท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง วางท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนสะตอวิทยาคมฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
26 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โดยท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง พร้อมท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นำชุมชน และชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันเปิดฝาย แก่งนาเหลี่ยม พร้อมกำจัดสิ่งกีดขวางทางออกจากหน้าฝาย,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
25 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (79 รายการ)