ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463                                                                                         วิสัยทัศน์ (Vision) : โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีสุข


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,801
เดือนที่แล้ว
2,168
ปีนี้
16,922
ปีที่แล้ว
17,740
ทั้งหมด
67,558
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
ลำดับรายการวันที่
1บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ก.ย. 2564
2บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ก.ย. 2564
3ปรกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256528 ก.ย. 2564
4ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521 ก.ย. 2564
5ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดตราด "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด"18 ม.ค. 2564
6ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามประเมินผล 256316 พ.ย. 2563
7ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ต.ค. 2563
8ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 ก.ย. 2563
9ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ก.ย. 2563
10หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง1 ต.ค. 2562
11ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร ปี 61-6319 มิ.ย. 2562
12ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 ต.ค. 2561
13ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)2 ต.ค. 2560
14ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)2 ต.ค. 2560
15คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต30 มี.ค. 2560
16ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน3 ก.พ. 2560
17ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารท้องถิ่น30 ม.ค. 2560
18คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น30 ม.ค. 2560
19ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น30 ม.ค. 2560

1