ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463                                                                                         วิสัยทัศน์ (Vision) : โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีสุข


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,801
เดือนที่แล้ว
2,168
ปีนี้
16,922
ปีที่แล้ว
17,740
ทั้งหมด
67,558
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
ลำดับรายการวันที่
1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2566 รอบ 6 เดือน31 มี.ค. 2566
2ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2566 รอบ 6 เดือน31 มี.ค. 2566
3รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2566 รอบ 6 เดือน31 มี.ค. 2566
4รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) ปี 2565 รอบ 12 เดือน ปี 2565 รอบ 12 เดือน4 พ.ย. 2565
5บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน31 ต.ค. 2565
6ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2565 รอบ 12 เดือน31 ต.ค. 2565
7แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)10 ส.ค. 2565
8ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)10 ส.ค. 2565
9แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 256610 ส.ค. 2565
10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 25654 เม.ย. 2565
11ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25654 เม.ย. 2565
12บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน4 เม.ย. 2565
13แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.25657 มี.ค. 2565
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 25649 พ.ย. 2564
15ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 25649 พ.ย. 2564
16ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)9 พ.ย. 2564
17บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 12 เดือน9 พ.ย. 2564
18รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 256420 เม.ย. 2564
19ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓30 ต.ค. 2563
20แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริต ปี 256430 ก.ย. 2563

1 2   >>  >|