ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463                                                                                         วิสัยทัศน์ (Vision) : โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีสุข


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,310
เดือนที่แล้ว
1,537
ปีนี้
4,364
ปีที่แล้ว
17,740
ทั้งหมด
55,000
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236
-:-  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลสะตอ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ตำบลสะตอ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- ด้วยสำนักปลัดได้จัดทำการประกาศเจตนารมย์ของนายก อบต.สะตอ เเจ้งให้ จนท.ทุกคนทราบ เเละถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมตรี เกี่ยวกับเเผนการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริตฯ ในการไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT  
-:- ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สะตอ ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ได้มาใช้บริการด้านต่างๆจาก อบต.สะตอ ในปี 2566 ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงาน 
-:- เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 คณะผู้บริหาร อบต.สะตอ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.สะตอ ทุกท่าน ขอบารมีอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยดลบันดาลให้ประชาชนตำบลสะตอ มีความสุข ปลอดโรคปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2566 “Happy New Year 2023” 
-:- การเพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65) 
-:- การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- สำนักงาน ประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดตราด ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการไกล่เกลี่ยการฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา20ตรี 

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
ประชาคมหมู่บ้านการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อการจัดทำ /ปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อผสมเกสรพืชและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่า
ท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี โรงเรียนบ้านหนองบัว
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 9 บ้านรื่นรมย์สามัคคี ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 9 บ้านรื่นรมย์สามัคคี ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายคลองปุก บ้านคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.36036 สายแอ่งโป่ง บ้านคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ. 36047 สายวงษ์ทรัพย์สิน บ้านทุ่งกราด หมู่ที่ 8 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายคลองปุก บ้านคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายคลองปุก บ้านคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.36036 สายแอ่งโป่ง บ้านคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด   จังหวัดตราด   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    สตง   กรมบัญชีกลาง