ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463

สายตรงนายก


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
365
เดือนที่แล้ว
1,041
ปีนี้
4,240
ปีที่แล้ว
10,362
ทั้งหมด
23,210
ไอพี ของคุณ
3.236.122.9


-:- ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
-:- เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 
-:- ข้องมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
-:- รายงานผลสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ปี 2563 
-:- ประกาศ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิสำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-:- ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระบอก 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36002)  
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น นามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ 1 บ้านตาพลาย 

งานขุดลอกเปิดทางน้ำ คลองอีแรง ม.7 ลอกมาด้านนึงแล้วชนหูระบายน้ำอ่างทุ่งช้างตาย ม9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระบอก
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุต.สะตอ ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ณ ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านคลองปุก
โครงการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 63

-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36002) 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น นามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ 1 บ้านตาพลาย 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 9-7 บ้านทุ่งกระบอก 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36006 สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระบอก 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (สิงหาคม) 
-:- ประกาศจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ สะตอคัพ ครั้งที่ 19 
-:- ประกาศซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะลอย 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ แยกหนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด   จังหวัดตราด   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    สตง   กรมบัญชีกลาง