ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463                                                                                         วิสัยทัศน์ (Vision) : โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีสุข


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
611
เดือนที่แล้ว
1,509
ปีนี้
10,243
ปีที่แล้ว
13,926
ทั้งหมด
43,139
ไอพี ของคุณ
44.200.171.74
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนของ อบต.สะตอ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ และชาวบ้านตำบลสะตอได้ ร่วมใจกันปิดกั้นฝายแก่งนาเหลี่ยมโดยการทำฝายในครั้งนี้เพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง เพื่อชุมชนจะได้มีน้ำใช้ตลอดในช่วงหน้าแล้งนี้ 
-:- แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร เพื่อสังเกตการณ์ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 
-:- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ 
-:- แบบตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ 
-:- ประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดตราด 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล 

กิจกรรมโครงการวันแม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวงษ์พัฒนา
ลงพื้นที่ ม.7 บ้านทุ่งกระบอกเพื่อดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กิจกรรม Big Cleaning Day รอบอาคารสำนัก อบต สะตอ
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมไหว้ครูของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวงษ์พัฒนา
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)

-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายยาง ตร.ถ.36077 สายหลังโรงเรียน2 บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 3 ตำบลสะตอ กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด   จังหวัดตราด   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    สตง   กรมบัญชีกลาง