ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
949
เดือนที่แล้ว
1,222
ปีนี้
949
ปีที่แล้ว
13,926
ทั้งหมด
33,845
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125


-:- องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ และชาวบ้านตำบลสะตอได้ ร่วมใจกันปิดกั้นฝายแก่งนาเหลี่ยมโดยการทำฝายในครั้งนี้เพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง เพื่อชุมชนจะได้มีน้ำใช้ตลอดในช่วงหน้าแล้งนี้ 
-:- แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร เพื่อสังเกตการณ์ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 
-:- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ 
-:- แบบตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ 
-:- ประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดตราด 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- ประชาสัมพันธ์ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายยกองค์กสนบริหารส่วนตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง ลงพื้นที่ ม.4 บ้านวงษ์พัฒนา เพื่อดูแลเรื่องการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับผู้ประเมินกำนันแหนบทอง ของท่านกำนันบำเพ็ญ พฤกษากิจ กำนันตำบลสะตอ
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ สนับสนุนซื้อดอกป๊อปปี้เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก วันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปี
กองสาธารณสุขฯ อบต.สะตอ ลงพื้นที่ตลาดนัดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด19
ครอบครัวคุณทู วิสุทธิแพทย์ นำโรงศพมามอบไว้ให้กับทาง อบต .สะตอ จำนวน20ใบ เพื่อไว้อนุเคราะห์ให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่อยากจนอยากไร้และด้อยโอกาส
อบต.สะตอ โดยท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง มอบตู้อบฆ่าเชื้อให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะตอ เพื่อไว้บริการให้ประชาชน ที่มาหาหมอ
ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ร่วมกับ อบต.สะตอ นำกระสอบทรายกั้นบริเวณฝายตาทู เพื่อกักเก็บน้ำตอนบนไว้ใช้ทำการเกษตร บริหารงานโดยท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง

-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36002) 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น นามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ 1 บ้านตาพลาย 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 9-7 บ้านทุ่งกระบอก 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36006 สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระบอก 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (สิงหาคม) 
-:- ประกาศจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ สะตอคัพ ครั้งที่ 19 
-:- ประกาศซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะลอย 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ แยกหนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด   จังหวัดตราด   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    สตง   กรมบัญชีกลาง