ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
916
เดือนที่แล้ว
1,322
ปีนี้
10,775
ปีที่แล้ว
10,362
ทั้งหมด
29,745
ไอพี ของคุณ
3.239.50.33


-:- ประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดตราด 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- ประชาสัมพันธ์ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายยกองค์กสนบริหารส่วนตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ 
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ 
-:- ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- เผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
-:- ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง พร้อมท่าน ส.อบต.สมชาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อ
อบต.สะตอ โดยท่านนายกปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง มอบเกียรติบัตร ให้กับ ผู้มอบที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์สร้างประปาหมู่บ้าน ม.5 และ ม.6
ดำเนินการสำรวจเบื้องต้นพร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้น บ้านประชาวบ้านที่โดนฟ้าผ่า เมื่อวันที่23สิงหาคม
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564
นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นำทีม คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ออกแจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลสะตอที่กักตัวเนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 19

-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36002) 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น นามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ 1 บ้านตาพลาย 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 9-7 บ้านทุ่งกระบอก 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36006 สายสามัคคีรังสรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระบอก 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (สิงหาคม) 
-:- ประกาศจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ สะตอคัพ ครั้งที่ 19 
-:- ประกาศซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะลอย 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ แยกหนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด   จังหวัดตราด   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    สตง   กรมบัญชีกลาง